AMAKHOSI ASEZULULAND ABUYELWE ISITHUNZI

Amakhosi aseZululand abuyelwe isithunzi ngokuthola amakhadi e Medical Aid enikwa uMeya uThulasizwe Buthelezi egameni likaMasipala. Ngaloluhlelo amakhosi asezokwazi ukuthola ukunakekelwa okufanele isithunzi sawo ngakwezempilo.

Halala Makhosi ohlanga!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *